SUPPORT FOR NAV/HJELPEMIDDELSENTRALEN

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar knyttet til forbrukere som har fått levert komfyrvakt fra EFP gjennom nav eller hjelpemiddelsentralen. Om du tilhører en annen kategori, velg den som passer deg best nedenfor.

Ofte Stilte Spørsmål

Dette skyldes mest sannsynlig ett dårlig batteri. Bytt batteri i sensoren (ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen)

Sjekk at støpslene er skikkelig trykket på plass både i bryterenhet og i eksisterende tekniske stikkontakt

Komfyrvakten er programmert med timerfunksjon som automatisk bryter strømmen etter at programmert timertid er endt. Trykk en gang på sensorknappen for å aktivere systemet igjen

Det er viktig at man trykker på knappen når sensoren avgir fast lys i menyen man har valgt. Man må også være forholdsvis rask med å trykke, da det innstillingsfase kun er påslått i ca. 6 sekunder. Sjekk at antall etterfølgende pip stemmer med antall trykk man har foretatt

Sensoren har brutt strømmen til platetopp/ komfyr som følge av for høye temperaturer. Trykk kort en gang på sensorknappen og strømmen kommer tilbake

Sensoren indikerer at batteriet er på vei til å gå tomt for strøm. Bestill nytt batteri her , dersom du har en komfyrvakt med spesialbatteri ( Lithium 3,6V)