Alle trenger en komfyrvakt

Komfyrvakt kan være nyttig for alle som eier eller bruker en komfyr. I Norge vil dette omfatte stort sett alle sammen. I de aller fleste tilfeller lages mat under kontrollerte forhold, og alt går fint. Men hva med den ene gangen det ikke går fint? Den éne gangen du bare skal gjøre noe annet, eller rett og slett glemmer av at du har noe stående i komfyren eller på platetoppen.

I Norge bruker stort sett alle komfyren daglig. Da er muligheten stor for at det kan skje uhell.

Mange småbarnsfamilier opplever farlige situasjoner under matlaging hvis de plutselig må se seg nødt til å ta hånd om små barn et lite øyeblikk. Det kan være fort gjort å tørrkoke en kjele med smukker som skal rengjøres. Flere studenter og unge opplever og glemme mat de skal lage seg om natten når de kommer hjem fra fest. Dette er livsfarlige situasjoner, som dessverre bare blir hyppigere og hyppigere. Dessverre er det også slik at eldre og da spesielt demente har lett for å glemme at de er i gang med å lage mat og kan skape farlige situasjoner med komfyren.

En komfyrvakt fra EFP kan være med å redde liv i slike situasjoner. Den kobler ut strømmen til komfyren før et branntilløp er i gang. Siden 2011 har det vært påbudt å montere komfyrvakter i alle norske hjem som skal bygges eller rehabiliteres.